TDB

Bildiri Gönderimi


Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online şekilde, İNGİLİZCE veya TÜRKÇE olmak üzere gönderilmelidir. Bildirinizin 8. Avrasya Acil Tıp Kongresi kapsamında (uluslar arası kongre) değerlendirilmesini istiyorsanız bildiriyi İngilizce olarak yüklemelisiniz. Bildirinizin 18. Türkiye Acil Tıp Kongresi kapsamında (ulusal kongre) değerlendirilmesini istiyorsanız Türkçe olarak yüklemelisiniz. Bildirinizin kongre sonrası yayınlanacak bildiri özet kitabında Tam Metin olarak yer almasını isterseniz özetiniz ile birlikte sistem içerisinde yer alan Tam Metin sekmesinden gerekli eklemeyi yapabilirsiniz. Tam Metninizin Kaynaklar dahil olmak üzere 1.200 kelimeyi aşmaması gerekmektedir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 30 Eylül 2022, Cuma günü 17:30’a kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıt dışı yazarların özetleri, kongrenin özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Gönderim Son Tarihi : 30 Eylül 2022

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 600 kelimeyi geçmemelidir.
 10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve SADECE bir tablo ve bir resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiriler hangi kongre kapsamında yüklendiyse (ulusal veya uluslar arası) o kategoride değerlendirilerektir. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Sunum Bilgileri

POSTER

Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler, kongre sonrası yayınlanacak bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Poster çalışması asılmayan poster bildirileri kongre sonrası yayınlanacak Bildiri Kitabında yayınlanmayacaktır.

Kabul edilen posterlerin nasıl hazırlanacağı konusunda kabul mektuplarında bilgi verilecektir.

SÖZLÜ SUNUM BİLGİLERİ

Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.

Her sunum için ayrılan süre iletilecek kabul mektuplarında iletilecektir.

Bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini kongre esnasında belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.

Önemli
Tarihler
Destekleyen Kuruluşlar