Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip 35,5 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile tatd@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

  • Kongreye yüklenen her bildiri “Bildiri değerlendirme Kurulu” üyelerinden belirlenen iki hakem tarafından yapılmaktadır. Hakemlerden birisinde eğer bildiri gönderen kişi ya da kurumlarla ilgili çıkar çatışması varsa bildiri değerlendirmesi yaptırılmamaktadır. Bu durumda yazı başka bir ikinci hakeme atanmaktadır.
  • Tüm sözlü ve poster bildiriler iki ayrı kategoride değerlendirilir. Yine ulusal ve uluslararası bildiriler ayrı kategoriler olarak değerlendirilmektedir.
  • Tüm bildiriler hakemler tarafından “amacın net ve anlaşılır olup olmaması”, “metot”, “bulguların sunumu”, “yazım tekniği” ve “araştırmanın yeniliği-bilimsel getirisi” gibi farklı kategorilerde toplamda 0-100 arasında puan alacak şekilde değerlendirilir. Yine aynı şekilde hakemlerden ilgili bildirinin kendi kategorisinde “ödüle aday” olup olmadığını değerlendirir.
  • İki hakemin de “kabul” kararı verdiği bildiriler kabul edilir, iki hakemin de “ret” önerdiği bildirilerse reddedilir. Bir hakemin ret, diğerinin “kabul” önerdiği bildiriler ise bildiri değerlendirme kurulunda yer alan diğer üyelerden birine 3. hakem olarak gönderilir ve 3. hakem üyenin kararı esas alınır.
  • Sözlü bildiri olarak yüklenen ancak her iki hakemin de ret önerdiği bildiriler için yazarın yükleme sırasındaki kararına göre ilerlenir. Yazar bu durumda poster bildiri olarak değerlendirilmesini istemişse poster olarak değerlendirilir (“kabul-poster bildiri olur” veya “ret”), poster olarak değerlendirilmesine izin vermemişse bildiri tamamen reddedilir.
  • Hakem değerlendirmesi sonrasında her bir bildiri için en az bir hakemin “ödüle aday bildiri” olarak işaretlediği bildiriler belirlenir. Bu bildiriler ikinci kez değerlendirilmek üzere bildiri değerlendirme kurulunun tüm üyelerine bir kez daha hakem olarak atanır. Tüm hakemlerin verdiği puan ortalamasına göre her iki kategoride ayrı ayrı olmak üzere en iyi 10’ar bildiri belirlenir (10 adet uluslararası kategoride, 10 adet ulusal kategoride) (Hem sözlü bildiriler hem poster bildiriler için benzer şekilde yol izlenmektedir). Bu bildirilerin finale kaldıkları ve ödüle aday bildiriler oldukları yazarlara kongre öncesinde bilgilendirilir ve kongrede hangi alanda hangi tarih ve saatte hazır olmaları gerektiği bilgisi iletilir. Bildirilerin sonraki değerlendirme süreçleri ve dereceye girenlerin belirlenmesi kongredeki sözlü sunum oturumlarında (poster bildiriler için poster sunum alanında) yapılır.
  • Kongrede sözlü bildiri oturumları salonlara dağıtılırken ödüle aday 20 bildiri ulusal (10 adet) ve uluslararası (10 adet) kategorilerinde olacak şekilde tüm hakemlerin jüri olduğu 2 ayrı salonda toplanır ve her bir salonda 90 dk’lık iki ayrı oturum planlanır. Her bildiri için maksimum 8 dk süre tanındığı adaylara önceden gönderilmiş olan e-postalar ile duyurulur. Bu oturumların ödüle aday bildiriler olduğu hem adaylara hem de kongre katılımcılarına (kongre programında belirtilir) duyurulur.
  • Jüri tarafından puanlanan bildirilerden en yüksek puan alan 3 sözlü bildiriye en iyi bildiri ödülleri verilir. Ödüller ulusal bildiri ve uluslararası bildiri kategorilerin olacak şekilde 2 kategoride verilecektir. Poster bildiriler için ise hakemler bildirileri ekteki kriterlere göre puanlar ve her iki kategoride sadece en iyi poster bildiri puanlama sonuçlarına göre belirlenir. (best paper).
ÖNEMLİ TARİHLER

Destekleyen Kuruluşlar