Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip 35,5 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile tatd@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

KURSLARIMIZ


Kurs Koordinatörü: Özgür Çevrim, Süleyman İbze
Eğitmenler: Faruk Danış, Secdegül Yaş, Büşra Erdem, Sacit Akdeniz, Ahmet Emre Ay, Emre Kudu, Özgür Sadioğlu, Ahmet Burak Oğuz, Tanzer Korkmaz, M. Murat Yazıcı, Murat Yücel, Huriye Y. Mısırlıoğlu, Çağlar Kuas
Kurs Kontenjanı: 60 Katılımcı
Süre: 3 saat

Hedef Kitle: Sağlık bakım alanında çalışan, odaklanmış yatakbaşı ultrasonografi ile henüz temas etmemiş veya çok az temas etmiş öğretim üyeleri, uzmanlar ve asistan hekimler.

Neden Bu Kursa Katılmalısınız: Çalıştığınız kurumda hasta başı odaklanmış ultrasonografi yapabileceğiniz cihazınız var ancak bu konuda henüz bilginiz yok ise bu kurs sizler için çok uygun. Ultrasonografi fiziği, E-FAST (Genişletilmiş travmaya yönelik ultrasonografi) pencereleri, hepatobilier ultrasonografi, temel ekokardiyografi pencereleri ve abdominal aort incelemesi konularının işleneceği bu kursumuz ile sizleri klinik ultrasonografi ile tanıştırmak ve sempozyumumuza ısındırmak istiyoruz. Teorik eğitim ve sağlıklı modeller üzerinde yatak başı pratik eğitim olarak planlanan kursta henüz hiç ultrasonografi cihazı kullanmamış olsanız dahi sizlere temel teorik bilgi ve uygulama becerilerinin aktarılması hedeflenmektedir. Bu kursta henüz hiç ultrasonografi ile teması olmayan meslektaşlarımızı ultrasonografi ile tanıştırmayı, daha önce kullanan meslektaşlarımızın ise bilgi ve becerilerini tazelemelerini hedefliyoruz. Aramıza katılmak ister misiniz?

Temel İçerik: Bu kursta ultrasonografi fiziği, E-FAST (Genişletilmiş travmaya yönelik ultrasonografi) pencereleri, hepatobilier ultrasonografi, temel ekokardiyografi pencereleri ve abdominal aort incelemesi konularında teknik, ipuçları ve tuzakları içeren teorik dersler işlenecek. İşlenen teorik derslerden sonra katılımcıların eğitmenler eşliğinde sağlıklı gönüllüler üzerinde yatakbaşı pratikler ile uygulama yapmaları sağlanacaktır.
Teorik ve pratik eğitim aynı salon içerisinde gerçekleşecek. Teorik eğitimler sınıf düzeninde projeksiyon ile yansıtılmış sunular üzerinden, pratik eğitimler ise sağlıklı gönüllülerden oluşan modellerimiz ile yatakbaşı uygulama şeklinde gerçekleştirilecektir. 12 adet uygulama istasyonu ve istasyon başına 1 eğitmen 5 katılımcı olacak şeklinde dağılım planlanmaktadır. Her katılımcının ultrasonografi uygulaması yapması sağlanacaktır

Kayıt: Kayıt için tatd@opteamist.com adresine mail atmanızı rica ederiz. Kongre kaydı zorunludur.

Kurs Programı ve Hedefler

10:00 - 10:20 USG Fiziği ve Artefaktlar
Faruk Danış

(Ultrasonografide görüntü oluşumu, cihaz oryantasyonu, artefaktlar ve yorumlanması)
10:20 - 10:40  E-FAST Pencereleri
Secdegül Yaş
(Hepatorenal aralık, splenorenal aralık, perikardiyal boşluk ve pelvik alanda serbest sıvı değerlendirmesi; plevral yapraklar arasında pnömotoraks değerlendirmesi)
10:40 - 11:00 Hepatobiliyer İnceleme
Büşra Erdem
(Safra kesesi duvar ve lümeninin değerlendirilmesi, normal ve patolojik bulguların yorumlanması)
11:00 - 11:20 E-FAST Pencereleri Pratik
Tüm Eğitmenler
11:20 - 11:40 Hepatobiliyer İnceleme Pratik
Tüm Eğitmenler
11:40 – 12:00 Temel Ekokardiyografi Penceleri
Sacit Akdeniz
(Parasternal uzun aks, parasternal kısa aks, apikal 4 boşluk ve subksifoid pencerelerin açılması ve bu pencerelerden kalbin sonoanatomik olarak değerlendirilmesi)
12:00 - 12:20 Abdominal Aort İncelemesi
Ahmet Emre Ay
(Abdominal aort lümen, duvar ve dallarının değerlendirilmesi, normal ve patolojik boyutlarının değerlendirilmesi)
12:20 - 12:40 Temel Ekokardiyografi Penceleri Pratik
Tüm Eğitmenler
12:40 - 13:00 Abdominal Aort İncelemesi Pratik
Tüm Eğitmenler

Kurs Koordinatörü: Gül Pamukçu Günaydın
Yönlendiriciler: Çağdaş Yıldırım, Gültekin Kadı
Kurs Kontenjanı: 12 katılımcı
Süre: 1,5 saat

Hedef Kitle: Acil Tıp Uzmanları, Acil Tıp Asistanları, Tıp Fakültesi Öğrencileri

Neden Bu Kursa Katılmalısınız: Hastanede iyi bir ileri kardiyak yaşam desteği alanda yapılan iyi bir temel yaşam desteği ile başlar. Zamanımızın çoğunu tanıdığımız kişilerle geçiririz ve ani kardiyak arrest durumunda ne yapılacağını bilmek hem alanda yakınlarımızın hem de hastanede hastalarımızın hayatını kurtaracaktır. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan hybrid model sayesinde kendinize uygun zamanda kursun teorik içeriğini tamamlayıp, 90 dk gibi kısa bir sürede uluslararası geçerliliği olan AHA BLS provider sertifikanızı alabilirsiniz.

Temel İçerik: Bu kursta erişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteğinin tüm basamaklarını öğrenecek, hava yolu tıkanıklığına müdahale edecek ve kurs sonunda uygulama konusunda kendinize güveneceksiniz.

Gereklilikler: Ön hazırlık için materyal paylaşılması ve hazırlığın tamamlanabilmesi için kurs tarihinden en az 1 hafta önce kaydın tamamlanması gereklidir.

Kayıt ve Konfirmasyon: Kayıt için bilgi@tatd.org.tr.com adresine mail atmanızı rica ederiz, kongre kaydı zorunludur. Yukarıda belirtilen mailden kaydınızı yaptırdıktan sonra tarafınıza iletilecek ödemenizi yapabilirsiniz mailine istinaden aşağıdaki hesap bilgilerine ödemenizi tamamlamanızı rica ederiz. Ardından dekontu tekrar paylaşabilirseniz konfirmasyonunuz iletilecektir.

Kurs Ücreti : 1.000 TL

Hesap Bilgileri
Hesap Adı : TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Banka Adı : FİNANSBANK ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
IBAN No : TR 27 0011 1000 0000 0039 8382 13

Kurs Programı

Kurs Koordinatörü: Arif Alper Çevik
Yönlendiriciler: İbrahim Ulaş Özturan, Elif Dilek Çakal
Kurs Kontenjanı: 15 katılımcı
Süre: 4,5 saat

Hedef Kitle: Eğitim kurumlarında çalışan acil tıp öğretim üyeleri, uzmanları ve eğitim etkinliklerinde görev alan veya ilgi duyan asistan ve uzman hekimler.

Neden Bu Kursa Katılmalısınız: Çalıştığınız kurumda eğitim alanların sayısı var olan öğretim üyesi, eğitmen olanaklarınızın üzerindeyse, eğitim aktiviteleri sırasında eğitim alanların konulara katılımları yetersiz, isteksiz ve motivasyonsuzsa, bu kursta öğreneceğiniz yeni bir öğretim yöntemi ile daha az kişiyle, daha kalabalık grupları, belli bir konuda kazanımları en yüksek olacak şekilde eğitebilecek ve bu kazanımların uzun süre belleklerinde kalmasını sağlayabileceksiniz.
Sizde bu kursla yeni bir yöntem öğrenerek öğretme ve öğrenme becerilerinizi geliştirin!

Kayıt: Kursumuz 15 kişi ile sınırlıdır, kayıt için tatd@opteamist.com adresine mail atmanızı rica ederiz. Kongre kaydı zorunludur.

Temel İçerik: Bu kursta takıma dayalı öğrenmenin temel prensiplerini, bu eğitim aktivitesinin başmaklarını (Takımların oluşturulması, Hazırlık ve Ön Çalışma, Bireysel Hazırlık Güvencesi Sınavı, Takım Hazırlık Güvencesi Sınavı, Uygulama Aktiviteleri, Akran Değerlendirmesi), uygulama stratejilerini, eğitmenlerin yönlendirme becerileri için ipuçlarını, değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini ve uygun geri bildirimin verilmesini, mevcut klasik ve modern araçları, uygulama stratejileri gibi bir çok konuda bilgi sahibi olacaksınız.

Kurs Programı

11:30 – 11:45 Tanışma
11:45 – 12:00 Kursun Tanıtılması, Kurs İçeriği, Öğrenim Hedefleri
12:00 – 12:15 TDÖ'nin Temel Prensipleri Nelerdir?
12:15 – 12:30 TDÖ’nin Basamakları
12:30 – 13:00 Grup Çalışması – TDÖ'nin Eğitmen ve Eğitilen Açısından Fayda ve Zorlukları
13:00 – 14:00 Öğle Arası
14:00 – 14:30 TDÖ Planlanması ve Süreci Hakkında Bilmemiz Gerekenler Detaylar
14:30 – 14:50 Anında Geri Bildirim Değerlendirme Tekniği, Klasik ve Modern Örnekler
14:50 – 15:30 Grup Çalışması – Bir TDÖ Planlanlayalım
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 16:30 140'tan fazla TDÖ Oturumu Sonrasında Öğrendiğimiz Doğru ve Yanlışlar
16:30 – 17:15 Grup Çalışması – Bir TDÖ Yapalım
17:15 – 17:25 Soru / Cevap
17:25 – 17:30 Geri Bildirim ve Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER

Destekleyen Kuruluşlar