KURULLAR

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ (TATD) YÖNETİM KURULU

Başkan
Serkan YILMAZ

Başkan Yardımcısı
Serkan Emre EROĞLU

Genel Sekreter
Bülent ERBİL

Sayman
Müge GÜNALP ENEYLİ

Üyeler
Haldun AKOĞLU
Murat ÇETİN
Özgür DİKME
Funda KARBEK AKARCA
Murat ORAK
Ayhan ÖZHASENEKLER
Özcan YAVAŞİ

*Soy isme göre alfabetik sıralanmıştır

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Serkan YILMAZ

Kongre Sekreterleri
Bülent ERBİL
Kendall HO
Başak BAYRAM
Murat ÇETİN
İbrahim Ulaş ÖZTURAN

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

Haldun AKOĞLU
Ersin AKSAY
Gökhan AKSEL
Tuba CİMİLLİ ÖZTÜRK
Orhan ÇINAR
Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU
Arzu DENİZBAŞI
Murat ERSEL
Erkan GÖKSU
Müge GÜNALP
Mehmet Ali KARACA
Alp ŞENER
Süleyman TÜREDİ
Murat YEŞİLARAS

*Soy isme göre alfabetik sıralanmıştır

ÖNEMLİ TARİHLER

Destekleyen Kuruluşlar